WWW.936643.COMWWW936643COM_936643COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:162.209.140.205    

时间 速度

检测时间:2020-06-11 16:58:49

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 197个点 10 41 1个独立IP 1个独立节点 200 0.31s 0.002s 0.105s 0.1s 文件不一致 文件不一致 15.077MB/s  
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 2.894s 0s 1.077s 1.731630s 11.831KB 11.831KB 6.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 2.29s 0s 2.176s 0.001740s 11.831KB 11.831KB 6.64MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 2.146s 0s 0.081s 0.014000s 11.831KB 11.831KB 845.075KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.917s 0s 0.055s 0.009740s 11.831KB 11.831KB 1.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.118s 0s 0.017s 1.083657s 11.831KB 11.831KB 10.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州电信 电信 青海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.017s 0s 0.083s 0.779182s 11.831KB 11.831KB 15.184KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.768s 0s 0.112s 0.016300s 11.831KB 11.831KB 725.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.764s 0s 0.099s 0.565726s 11.831KB 11.831KB 20.913KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.745s 0s 0.111s 0.000760s 11.831KB 11.831KB 15.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.63s 0.003s 0.314s 0.002940s 11.831KB 11.831KB 3.93MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.6s 0.004s 0.057s 0.486922s 11.831KB 11.831KB 24.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明市铁通 铁通 福建 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.59s 0s 0.064s 0.462860s 11.831KB 11.831KB 25.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.567s 0s 0.085s 0.397457s 11.831KB 11.831KB 29.767KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.546s 0s 0.079s 0.385301s 11.831KB 11.831KB 30.706KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.529s 0s 0.263s 0.001016s 77.478KB 77.478KB 74.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.523s 0s 0.357s 0.005780s 11.831KB 11.831KB 1.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.501s 0s 0.249s 0.001083s 77.478KB 77.478KB 69.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.488s 0s 0.054s 0.379038s 11.831KB 11.831KB 31.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.433s 0s 0.208s 0.012360s 11.831KB 11.831KB 957.205KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市联通 联通 山东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.431s 0s 0.004s 0.276124s 77.478KB 77.478KB 280.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.421s 0s 0.065s 0.282182s 11.831KB 11.831KB 41.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古铁通 铁通 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.325s 0s 0.141s 0.023100s 11.831KB 11.831KB 512.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.321s 0s 0.16s 0.000802s 77.478KB 77.478KB 94.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.292s 0s 0.103s 0.011541s 11.831KB 11.831KB 1.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.286s 0s 0.141s 0.000977s 11.831KB 11.831KB 11.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆万州区移动 移动 重庆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.286s 0s 0.133s 0.022580s 11.831KB 11.831KB 523.962KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.27s 0s 0.068s 0.129001s 11.831KB 11.831KB 91.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.265s 0s 0.108s 0.045060s 11.831KB 11.831KB 262.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.244s 0s 0.06s 0.122620s 11.831KB 11.831KB 96.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆博尔塔拉州电信 电信 新疆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.238s 0s 0.104s 0.020683s 11.831KB 11.831KB 572.018KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.223s 0s 0.102s 0.013700s 11.831KB 11.831KB 863.581KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.222s 0s 0.107s 0.009200s 11.831KB 11.831KB 1.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.212s 0s 0.07s 0.070400s 11.831KB 11.831KB 168.055KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.21s 0s 0.053s 0.104052s 77.478KB 77.478KB 744.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.209s 0s 0.052s 0.103538s 77.478KB 77.478KB 748.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州铁通 铁通 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.201s 0s 0.066s 0.068325s 11.831KB 11.831KB 173.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.196s 0s 0.095s 0.000940s 11.831KB 11.831KB 12.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.194s 0s 0.003s 0.099981s 77.478KB 77.478KB 774.923KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.192s 0s 0.08s 0.010880s 11.831KB 11.831KB 1.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.187s 0s 0.09s 0.003920s 11.831KB 11.831KB 2.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.187s 0s 0.059s 0.061020s 11.831KB 11.831KB 193.888KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.186s 0s 0.094s 0.000861s 77.478KB 77.478KB 87.876MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.185s 0s 0.068s 0.001060s 11.831KB 11.831KB 10.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.184s 0s 0.092s 0.000967s 77.478KB 77.478KB 78.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.179s 0s 0.09s 0.000572s 77.478KB 77.478KB 132.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.178s 0s 0.085s 0.001820s 11.831KB 11.831KB 6.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.177s 0s 0.084s 0.001000s 11.831KB 11.831KB 11.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
未知其他 其他 未知 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.176s 0s 0.001s 0.002100s 11.831KB 11.831KB 5.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.174s 0s 0.086s 0.003234s 11.831KB 11.831KB 3.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.173s 0s 0.086s 0.000993s 77.478KB 77.478KB 76.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.173s 0s 0.086s 0.000910s 77.478KB 77.478KB 83.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.172s 0s 0.078s 0.000800s 11.831KB 11.831KB 14.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.17s 0s 0.081s 0.002560s 11.831KB 11.831KB 4.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.17s 0s 0.085s 0.000902s 77.478KB 77.478KB 83.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.169s 0s 0.08s 0.001480s 11.831KB 11.831KB 7.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.167s 0s 0.079s 0.003160s 11.831KB 11.831KB 3.656MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.166s 0.001s 0.082s 0.001519s 77.478KB 77.478KB 49.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.162s 0s 0.054s 0.053559s 11.831KB 11.831KB 220.898KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.161s 0s 0.079s 0.001300s 11.831KB 11.831KB 8.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.161s 0s 0.077s 0.007620s 11.831KB 11.831KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.16s 0s 0.08s 0.001260s 11.831KB 11.831KB 9.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.159s 0s 0.075s 0.007661s 11.831KB 11.831KB 1.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.155s 0s 0.077s 0.002520s 11.831KB 11.831KB 4.585MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.152s 0s 0.076s 0.001260s 11.831KB 11.831KB 9.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.151s 0s 0.074s 0.003220s 11.831KB 11.831KB 3.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.15s 0s 0.076s 0.001560s 11.831KB 11.831KB 7.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.144s 0s 0.071s 0.001600s 11.831KB 11.831KB 7.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.144s 0s 0.072s 0.001127s 77.478KB 77.478KB 67.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.142s 0.001s 0.069s 0.003194s 11.831KB 11.831KB 3.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.141s 0s 0.069s 0.000926s 11.831KB 11.831KB 12.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.14s 0s 0.068s 0.001180s 11.831KB 11.831KB 9.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.139s 0s 0.073s 0.001859s 11.831KB 11.831KB 6.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.139s 0s 0.069s 0.001580s 11.831KB 11.831KB 7.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.139s 0s 0.072s 0.003060s 11.831KB 11.831KB 3.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.136s 0s 0.067s 0.001320s 11.831KB 11.831KB 8.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.135s 0s 0.067s 0.000960s 11.831KB 11.831KB 12.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.134s 0s 0.066s 0.000860s 11.831KB 11.831KB 13.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.133s 0s 0.066s 0.001059s 77.478KB 77.478KB 71.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.133s 0s 0.064s 0.000920s 11.831KB 11.831KB 12.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.132s 0s 0.066s 0.000809s 77.478KB 77.478KB 93.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.131s 0s 0.039s 0.052990s 77.478KB 77.478KB 1.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.13s 0s 0.053s 0.009000s 11.831KB 11.831KB 1.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.129s 0s 0.062s 0.003980s 11.831KB 11.831KB 2.903MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.129s 0s 0.061s 0.000820s 11.831KB 11.831KB 14.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.129s 0s 0.065s 0.000544s 77.478KB 77.478KB 139.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.128s 0s 0.063s 0.001604s 77.478KB 77.478KB 47.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.128s 0s 0.059s 0.003460s 11.831KB 11.831KB 3.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.127s 0s 0.064s 0.002760s 11.831KB 11.831KB 4.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.127s 0s 0.062s 0.000702s 77.478KB 77.478KB 107.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.127s 0s 0.062s 0.001330s 77.478KB 77.478KB 56.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.126s 0s 0.063s 0.001240s 11.831KB 11.831KB 9.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.126s 0s 0.062s 0.001282s 77.478KB 77.478KB 59.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.12s 0s 0.049s 0.022680s 11.831KB 11.831KB 521.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市移动 移动 河南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.12s 0s 0.058s 0.004200s 11.831KB 11.831KB 2.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.119s 0s 0.057s 0.002380s 11.831KB 11.831KB 4.855MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.118s 0s 0.059s 0.002640s 11.831KB 11.831KB 4.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.116s 0s 0.057s 0.000751s 77.478KB 77.478KB 100.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.115s 0s 0.054s 0.006161s 11.831KB 11.831KB 1.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.114s 0s 0.052s 0.007761s 11.831KB 11.831KB 1.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.113s 0s 0.054s 0.005100s 11.831KB 11.831KB 2.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.113s 0s 0.051s 0.001060s 11.831KB 11.831KB 10.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.113s 0s 0.055s 0.002760s 11.831KB 11.831KB 4.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.112s 0s 0.055s 0.001249s 77.478KB 77.478KB 60.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.112s 0s 0.055s 0.001029s 77.478KB 77.478KB 73.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.112s 0s 0.053s 0.005300s 11.831KB 11.831KB 2.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.112s 0s 0.055s 0.000666s 77.478KB 77.478KB 113.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.11s 0s 0.045s 0.017579s 11.831KB 11.831KB 673.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.109s 0s 0.054s 0.000716s 77.478KB 77.478KB 105.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.109s 0s 0.053s 0.002640s 11.831KB 11.831KB 4.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.108s 0s 0.053s 0.002140s 11.831KB 11.831KB 5.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.107s 0s 0.053s 0.000931s 77.478KB 77.478KB 81.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.106s 0s 0.049s 0.003580s 11.831KB 11.831KB 3.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市联通 联通 陕西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.106s 0s 0.05s 0.002169s 11.831KB 11.831KB 5.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.106s 0s 0.052s 0.000981s 77.478KB 77.478KB 77.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.105s 0s 0.044s 0.008919s 11.831KB 11.831KB 1.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.105s 0s 0.051s 0.000940s 11.831KB 11.831KB 12.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.105s 0s 0.052s 0.001004s 77.478KB 77.478KB 75.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市联通 联通 福建 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.105s 0s 0.05s 0.005419s 11.831KB 11.831KB 2.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.104s 0s 0.05s 0.001240s 11.831KB 11.831KB 9.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.104s 0s 0.05s 0.000643s 77.478KB 77.478KB 117.67MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.103s 0s 0.052s 0.002720s 11.831KB 11.831KB 4.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.102s 0s 0.05s 0.000816s 11.831KB 11.831KB 14.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.102s 0s 0.05s 0.001480s 11.831KB 11.831KB 7.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.102s 0s 0.049s 0.001510s 11.831KB 11.831KB 7.652MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市移动 移动 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.102s 0s 0.051s 0.001420s 11.831KB 11.831KB 8.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.1s 0s 0.049s 0.000546s 77.478KB 77.478KB 138.574MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.1s 0s 0.049s 0.000901s 11.831KB 11.831KB 12.823MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.1s 0s 0.049s 0.000900s 11.831KB 11.831KB 12.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.1s 0s 0.048s 0.003480s 11.831KB 11.831KB 3.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.099s 0s 0.048s 0.001360s 11.831KB 11.831KB 8.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.099s 0s 0.048s 0.000856s 77.478KB 77.478KB 88.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.098s 0s 0.048s 0.001441s 11.831KB 11.831KB 8.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.098s 0s 0.048s 0.003620s 11.831KB 11.831KB 3.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.098s 0s 0.046s 0.001920s 11.831KB 11.831KB 6.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.098s 0s 0.047s 0.001520s 11.831KB 11.831KB 7.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.098s 0s 0.038s 0.003180s 11.831KB 11.831KB 3.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.097s 0s 0.048s 0.000815s 11.831KB 11.831KB 14.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.095s 0s 0.044s 0.006558s 77.478KB 77.478KB 11.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.095s 0s 0.042s 0.008140s 11.831KB 11.831KB 1.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.095s 0s 0.046s 0.001036s 11.831KB 11.831KB 11.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.095s 0s 0.041s 0.002208s 11.831KB 11.831KB 5.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.095s 0s 0.047s 0.001460s 11.831KB 11.831KB 7.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市联通 联通 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.094s 0s 0.046s 0.001420s 11.831KB 11.831KB 8.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.094s 0s 0.046s 0.001718s 77.478KB 77.478KB 44.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 0.091s 0s 0.044s 0.002614s 77.478KB